Április 16, 2024 - Csongor, Benedek névnapja
Gyöngyszem Bölcsőde
Menü
Fényképezés
2024-03-25
Április 2. Füles mackó csoport
Süni csoport

Április 3. Őzike csoport
Katica csoport
H I R D E T M É N Y
2024-02-26

az intézményi gyermekétkeztetés biztosításárólTISZTELT SZÜLŐK!A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény

21/B. §
(1) a) és ad) pontja értemében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha olyan
családban él, amelyben

a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg

a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és
társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át, ami a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló

508/2023. (XI. 20.)
Korm. rendelet

2. § (1) bekezdése alapján megállapított a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére

2023. december 1-jétől

havibér alkalmazása esetén
bruttó 266 800,- forint, azaz nettó 177 422,- forint.
A kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási
járulékkal csökkentett összegének 130%-a:

nettó 230 648,- forint / fő.

Az intézményi étkeztetés NYILATKOZAT ALAPJÁN történik,
amit a szülőknek / törvényes képviselőknek írásban szükséges

az intézmény felé leadni.Kérjük a nyilatkozatok kitöltésénél a fentiek figyelembevételét!
Időszakos gyermekfelügyelet
2023-04-19
Tisztelt Szülők!

2023. április 24-től ismét megnyitottuk Időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásunkat.
Jelentkezni telefonon vagy személyesen lehetséges!